Web Analytics Made Easy - Statcounter
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 18

  Alice Nanase cô nhân tình bí mật của tôi

  Alice Nanase cô nhân tình bí mật của tôi, chó. Nghe uỳnh 1 cái. Thấy mẹ Chíp vừa đi đâu về dắt xe lên nhà, chắc tối quá vấp. Anh hùng xuất hiện. T: Chị sao không? Sao về muộn thế… Chị: Nay chị đi sinh nhật bạn về trễ. Dắt xe lên gót guốc vấp bậc tam cấp. T: Nhà chị nền cao hơn ngõ nhiều nên dắt xe ra vào khó nhỉ. Tao đẩy con SCR vào nhà cho bả. Nhà hình như đ có ai, gai xinh van phong tối thui. Nhìn bộ bả cũng khá đau đ đứng lên được. Cơ hội tới rồi. T: Để e đỡ chị.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image